fbpx

PRIVĀTUMA POLITIKA

Par sīkdatnēm

Kas ir sīkdatne (jeb angļu valodā“cookies”)?

Sīkdatnes ir sīkas teksta datnes, kuras tīmekļa pārlūkprogramma (piemēram, Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari u.c.) saglabā jūsu galiekārtā (datorā, mobilajā tālrunī, planšetē), lai identificētu pārlūkprogrammu vai pārlūkprogrammā saglabātu informāciju vai iestatījumus. Tādējādi ar sīkdatņu palīdzību tīmekļa vietne iegūst spēju saglabāt lietotāja individuālos iestatījumus, atpazīt viņu un atbilstoši reaģēt.

Kādas sīkdatnes mēs izmantojam?

Mūsu tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes, lai tīmekļa vietne:

 • atcerētos, vai esat jau iepazinies ar to, ka mēs šajā vietnē mēs izmantojam sīkdatnes;
 • uzskaitītu mājaslapas apmeklējuma statistiku ar Google Analytics
 • Analizētu apmeklētāju rīcību lapā ar Hotjar un Meta Pixel palīdzību;
 • saglabātu lapas apmeklējuma sesijas datus;
 • informāciju par jūsu datoru (IP adresi, ierīces modeli, ekrāna izmēru, interneta pārlūkprogrammu);
 • jūsu ģeogrāfisko atrašanās vietu;
 • informāciju, kuru jūs sniedzat, lai pieteiktos jaunumu saņemšanai;
 • jebkuru citu informāciju, kuru Jūs vēlaties nosūtīt mums.

Tīmekļa vietnē ir uzstādītas arī “Google Inc” izveidotās programmas “Google Analytics” veidotās sīkdatnes. “Google Analytics” sīkdatņu izmantošanas mērķis ir vietnes satura kvalitātes uzlabošana un satura pielāgošana lietotāju vajadzībām. Plašāk par “Google Analytics” pakalpojuma sniegšanas noteikumiem var iepazīties mājaslapā http://www.google.com/analytics/terms/us.html.

Kā izdzēst sīkdatnes?

Pēc vēlēšanās varat sīkdatnes izdzēst. Vairāk par sīkdatnēm lasiet šeit: aboutcookies.org. Jūs varat izdzēst visas sīkdatnes, kuras ir Jūsu datorā, un lielāko daļu pārlūkprogrammu var iestatīt tā, lai tiktu bloķēta sīkdatņu ievietošana ierīcē. Taču tādā gadījumā Jums iespējams manuāli būs jāpielāgo iestatījumi ikreiz, kad apmeklēsiet tīmekļa vietni, un turklāt pastāv iespējamība, ka daži pakalpojumi un funkcijas nedarbosies.
Ja Jūs vēlaties, lai mēs neiegūst informāciju par Jūsu aktivitātēm mūsu tīmekļa vietnē, Jums jāaktivizē Google Analytics Opt-out Browser Add-on (https://support.google.com/analytics/answer/181881) papildrīks.

Par privātuma politiku

1. Informācija par pārzini

Nosaukums: SIA “ECSOEN”
Reģistrācijas nr. 40203251018
Juridiskā adrese: SIGULDA,
Biroja adrese: Sigulda, Kr.Valdemāra iela 1A
Tālrunis: +371 28454811
E-pasts: info@ecsoen.com

2. Kontaktinformācija saziņai par personas datu aizsardzības jautājumiem

E-pasts: info@ecsoen.com

3. Kā mēs iegūstam Jūsu personas datus?

Jūsu personas datus mēs varam iegūt kādā no tālāk norādītajiem veidiem:

 • savstarpēja līguma slēgšanas procesā, iegūstot datus no Jums;
 • ja līgums tiek slēgts ar trešo personu un tā ir norādījusi Jūs kā kontaktpersonu un/vai pārstāvi;
 • no Jums, ja Jūs iesniegsiet mums kādus iesniegumus, e-pastus, zvanīsiet mums;
 • no Jums, ja Jūs pierakstāties mūsu pakalpojumiem tiešsaistē;
 • no jums, ja jūs tīmekļa vietnē www.ecsoen.com aizpildīsiet saziņas vai pieprasījuma veidlapu, atstājot savus kontaktdatus (vārds, uzvārds, telefona numuru, epastu);
 • tīmekļa vietnē www.ecsoen.com, izmantojot sīkdatnes (cookies).

4. Kādiem nolūkiem mēs apstrādājam Jūsu personas datus un kāds ir personas datu apstrādes juridiskais pamats?

1) Pakalpojumu uzsākšanai un sniegšanai, kā arī līgumā (t.sk. sadarbības līgumā) noteikto saistību izpildei un nodrošināšanai.

Šī nolūka ietvaros mums būtu nepieciešams arī Jūs identificēt, nodrošināt atbilstošu maksājumu aprēķinu un nodrošināt maksājumu veikšanas procesu, sazināties ar Jums ar pakalpojuma sniegšanu un/vai līguma izpildi saistītajos jautājumos (t.sk. arī rēķinu izsūtīšanai), atsevišķos gadījumos arī nodrošināt nesamaksāto maksājumu piedziņu.

Šim nolūkam mums varētu būt nepieciešami vismaz šādi personas dati: klienta, klienta un/vai sadarbības partnera kontaktpersonas vārds, uzvārds, personas kods, adrese, bankas konta numurs, telefona numurs, e-pasta adrese.

Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir:

 • līguma ar datu subjektu noslēgšana un izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta (b) apakšpunkts);
 • juridiska pienākuma izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta (c) apakšpunkts);
 • pārziņa leģitīmo interešu ievērošana (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta (f) apakšpunkts), piemēram, Jūsu kā klienta, klienta un/vai sadarbības partnera kontaktpersonas identificēšana, saziņas ar Jums nodrošināšana.

2) Normatīvajos aktos noteikto prasību attiecībā uz pakalpojumu sniegšanu izpilde vai citos normatīvajos aktos noteikto prasību izpilde.

Šī nolūka ietvaros mums būtu nepieciešams izpildīt gan būvniecības nozari regulējošo normatīvo aktu prasības, gan arī likuma “Par grāmatvedību” prasības, Arhīvu likuma prasības un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

Šim nolūkam mums varētu būt nepieciešams apstrādāt šādus personas datus: klienta, klienta un/vai sadarbības partnera kontaktpersonas vārds, uzvārds, personas kods, adrese.

Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir:

 • juridiska pienākuma izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. Panta 1. punkta (c) apakšpunkts).

3) Mārketinga aktivitāšu nodrošināšana.

Šī nolūka ietvaros mēs varētu Jums nosūtīt komerciālos paziņojumus, nodrošināt Jūsu dalību mūsu organizētās loterijās un/vai izlozēs, kā arī publicēt materiālus no mūsu organizētiem publiskiem pasākumiem.

Šim nolūkam mums varētu būt nepieciešami vismaz šādi personas dati: klienta, klienta un/vai sadarbības partnera kontaktpersonas vārds, uzvārds, telefona numurs, e-pasta adrese.

Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šī nolūka sasniegšanai ir:

 • datu subjekta piekrišana (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta (a) apakšpunkts);
 • līguma ar datu subjektu noslēgšana un izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta (b) apakšpunkts);
 • pārziņa leģitīmo interešu ievērošana (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta (f) apakšpunkts).

4) Pakalpojumu pienācīgas sniegšanas nodrošināšanai.

Šī nolūka ietvaros mums būtu nepieciešams veikt tehnisko sistēmu un IT infrastruktūras uzturēšanu un pilnveidošanu, tehnisku un organizatorisku risinājumi izmantošanu, kas var izmantot arī Jūsu personas datus (piemēram, izmantojot sīkdatnes), ar mērķi nodrošināt pienācīgu pakalpojumu sniegšanu.

Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šī nolūka sasniegšanai ir:

 • pārziņa leģitīmo interešu ievērošana (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta (f) apakšpunkts).

5. Profilēšana un automatizēta lēmumu pieņemšana

Pārzinis jūsu datus apstrādās, izmantojot automātiskus līdzekļus, tomēr tas neradīs nekādas juridiskas sekas attiecībā uz jums un nekādā līdzīgā veidā neietekmēs jūsu situāciju.

Pārziņa veiktā personas datu profilēšana iekļauj jūsu datu apstrādi (tostarp automatizētiem līdzekļiem), izmantojot tos, lai izvērtētu noteiktu informāciju statistikas mērķiem, uzraudzītu Tīmekļa vietnes datu plūsmu un veiktu mārketinga analīzi.

6. Kas varētu piekļūt Jūsu personas datiem?

Mēs veicam attiecīgus pasākumus, lai apstrādātu Jūsu personas datus atbilstoši piemērojamiem tiesību aktiem un nodrošinātu, ka Jūsu personas datiem nepiekļūst trešās personas, kurām nav attiecīga tiesiskā pamata Jūsu personas datu apstrādei.

Jūsu personas datiem, pēc nepieciešamības, varētu piekļūt:

 1. mūsu darbinieki vai tieši pilnvarotās personas, kuriem tas nepieciešams darba pienākumu izpildei;
 2. personas datu apstrādātāji atbilstoši to sniegtajiem pakalpojumiem un tikai nepieciešamajā apjomā;
 3. valsts un pašvaldības iestādes tiesību aktos noteiktajos gadījumos, piemēram, tiesībsargājošās iestādes, nodokļu pārvaldes, zvērināti tiesu izpildītāji.

7. Cik ilgi mēs glabāsim Jūsu personas datus?

Jūsu personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik to glabāšana ir nepieciešama atbilstoši attiecīgiem personas datu apstrādes nolūkiem, kā arī saskaņā ar piemērojamo tiesību aktu prasībām.

Izvērtējot personas datu glabāšanas ilgumu, mēs ņemam vērā spēkā esošo normatīvo aktu prasības, līgumsaistību izpildes aspektus, Jūsu norādījumus (piem., piekrišanas gadījumā), kā arī mūsu leģitīmās intereses. Ja Jūsu personas dati noteiktajiem nolūkiem vairs nav nepieciešami, mēs tos dzēsīsim vai iznīcināsim.

8. Kā var iegūt informāciju par savu personas datu apstrādi SIA "ECSOEN"?

Datu subjektam jebkura datu apstrādes mērķa ietvaros ir tiesības pieprasīt SIA “ECSOEN” sniegt informāciju par savu personas datu apstrādi, piekļūt saviem datiem, saņemt to kopijas, kā arī pieprasīt savu personas datu labošanu, dzēšanu un apstrādes ierobežošanu šādā veidā:

 1. vēršoties klātienē SIA “ECSOEN” biroja adresē ar rakstveida iesniegumu, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
 2. nosūtot uz SIA “ECSOEN” oficiālo e-pastu: info@ecsoen.com e-pasta vēstuli, kas ir parakstīta ar drošu elektronisko parakstu;
 3. atsūtot rakstveida iesniegumu SIA “ECSOEN” juridiskajā adresē ar pasta starpniecību. Šādā gadījumā atbilde tiks nosūtīta uz datu subjekta norādīto adresi ierakstītā vēstulē;

9. Kur Jūs varat iesniegt sūdzību saistībā ar jautājumiem, kas saistīti ar personas datu apstrādi?

Ja Jums ir kādi jautājumi vai iebildumi saistībā ar mūsu veikto Jūsu personas datu apstrādi, mēs aicinām vispirms vērsties pie mums.

Tomēr, ja datu subjekts uzskata, ka ir pārkāptas viņa tiesības uz privātumu, datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā – adrese: Elijas iela 17, Rīga, LV-1050, e-pasts: info@dvi.gov.lv